สมัคร w88club _เว็บไซต์คาสิโน_เล่นพนัน ภาษาอังกฤษ_เงื่อนไขการถอนเงิน w88 _เล่นสล็อตผ่านแท็บเล็ต https://www.google.com//c9a/taxonomy/term/6/all en Update: September 24th Closure of West Underground Pedestrian Tunnel at Eglinton Station https://www.google.com//c9a/news-media/whats-new/update-september-24th-closure-of-west-underground-pedestrian-tunnel-at-eglinton <div class="field field-type-date field-field-news-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <span class="date-display-single">Fri, 2017-09-15</span> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-news-summary"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> The west underground pedestrian tunnel leading from the concourse level of the Eglinton subway station to RioCan¡¯s Yonge Eglinton Centre will close as early as Sunday, September 24th. It will remain closed until fall 2021. </div> </div> </div> <p><strong style="color: #54a41c; font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: medium;">What Work is Taking Place?</strong></p> <p>Support of excavation (shoring) for the new Eglinton station will require closure of the underground pedestrian tunnel at Yonge Street and Eglinton Avenue leading from the Eglinton TTC subway station (pictured below) to the Riocan Yonge-Eglinton Centre.</p> <p><a href="/c9a/news-media/whats-new/update-september-24th-closure-of-west-underground-pedestrian-tunnel-at-eglinton" target="_blank">read more</a></p> Construction Updates Yonge Street Wed, 23 Aug 2017 20:41:01 +0000 nicole 1859 at/c9a Upcoming Deep Excavation Works and Traffic Changes at Cedarvale Station https://www.google.com//c9a/news-media/whats-new/upcoming-deep-excavation-works-and-traffic-changes-at-cedarvale-station <div class="field field-type-date field-field-news-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <span class="date-display-single">Tue, 2018-12-18</span> </div> </div> </div> <p class="ParagraphSub-Heading"><strong>What Work is Taking Place?</strong></p> <p>As early as January 2019, deep excavation work will get underway to prepare for underpinning TTC¡¯s Line 1 subway box and construction of the new Cedarvale LRT station. Over the course of the year, spoils from the excavation will be extracted and hauled from various sites along Eglinton Avenue from Park Hill Road to Strathearn Road. A new traffic configuration will also be implemented to accommodate ongoing shoring activities.</p> <p class="ParagraphSub-Heading"><strong>Hours of Work</strong></p> <p><a href="/c9a/news-media/whats-new/upcoming-deep-excavation-works-and-traffic-changes-at-cedarvale-station" target="_blank">read more</a></p> Allen Road Construction Updates Tue, 18 Dec 2018 20:06:53 +0000 Jocelyn 2567 at/c9a TRAFFIC CHANGE AT DON VALLEY PARKWAY https://www.google.com//c9a/news-media/whats-new/traffic-change-at-don-valley-parkway <div class="field field-type-date field-field-news-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <span class="date-display-single">Tue, 2018-12-18</span> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-news-summary"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Two new traffic stages will be implemented within the Don Valley Parkway and Eglinton Avenue East intersections to support road widening and reconstruction. Each stage will last approximately 4 weeks with implementation in early January, 2019. </div> </div> </div> <h3><strong>WHAT WORK IS TAKING PLACE?</strong></h3> <p>As part of road widening and reconstruction works approaching and within the Don Valley Parkway and Eglinton Avenue East intersections, two new traffic stages (depicted below) will be implemented. Each stage will last approximately 4 weeks. The first stage will be implemented <strong>early&nbsp;</strong><strong>January, 2019.&nbsp; </strong></p> <p>All works are in support of the construction of the Crosstown LRT tracks and guideway (dedicated transit lane) in the center of Eglinton Avenue East.</p> <p><a href="/c9a/news-media/whats-new/traffic-change-at-don-valley-parkway" target="_blank">read more</a></p> Construction Updates Wynford Drive Tue, 18 Dec 2018 18:39:19 +0000 PhilR 2566 at/c9a Concrete Pours in December 2018 at Keelesdale Station https://www.google.com//c9a/news-media/whats-new/concrete-pours-in-december-2018-at-keelesdale-station-0 <div class="field field-type-date field-field-news-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <span class="date-display-single">Wed, 2018-12-19</span> </div> </div> </div> <p>Originally Published: December 18, 2018</p> <p>Updated: December 19, 2018&nbsp;</p> <p><strong>What work is taking place?</strong></p> <p><a href="/c9a/news-media/whats-new/concrete-pours-in-december-2018-at-keelesdale-station-0" target="_blank">read more</a></p> Construction Updates Keele Street Tue, 18 Dec 2018 15:20:21 +0000 Jocelyn 2565 at/c9a Overnight Work at South Bus Loop and Passenger Platform at Kennedy Station https://www.google.com//c9a/news-media/whats-new/overnight-work-at-south-bus-loop-and-passenger-platform-at-kennedy-station <div class="field field-type-date field-field-news-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <span class="date-display-single">Fri, 2018-12-14</span> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-news-summary"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Crews will be installing wet utilities pipes in the south bus loop and passenger platform area at Kennedy Station by Monday, December 17, 2018. </div> </div> </div> <h3>What Work is Taking Place?</h3> <p class="ParagraphSub-Heading">In support of construction of the future Kennedy Station, crews will be installing wet utilities pipes in the south bus loop and passenger platform area at Kennedy Station.</p> <p class="ParagraphSub-Heading">Working will involve removing existing concrete and excavating a trench followed by installation of the pipe and area restoration. To minimize disruption to transit users, the work will be performed overnight.</p> <p><a href="/c9a/news-media/whats-new/overnight-work-at-south-bus-loop-and-passenger-platform-at-kennedy-station" target="_blank">read more</a></p> Construction Updates Kennedy Road Mon, 17 Dec 2018 04:50:13 +0000 PhilR 2562 at/c9a Green Wall Construction Continues at the E.T. Seton Park https://www.google.com//c9a/news-media/whats-new/green-wall-construction-continues-at-the-et-seton-park-0 <div class="field field-type-date field-field-news-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <span class="date-display-single">Fri, 2018-12-14</span> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-news-summary"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Crews will continue construction of a green wall (retaining wall) at the E.T. Seton Park along the south side of Eglinton Avenue East at Leslie Street intersection until February 2019. </div> </div> </div> <h3><strong>What Work is Taking Place?</strong></h3> <p>As part of the construction of the future Sunnybrook Park Stop, crews will continue construction of a green wall (retaining wall) at the E.T. Seton Park along the south side of Eglinton Avenue East at Leslie Street intersection as part of the construction of the Eglinton Crosstown LRT.</p> <p><a href="/c9a/news-media/whats-new/green-wall-construction-continues-at-the-et-seton-park-0" target="_blank">read more</a></p> Construction Updates Leslie Street Mon, 17 Dec 2018 03:45:15 +0000 PhilR 2561 at/c9a Construction Notice - Laird Station - December 18 - 20 Concrete Pours https://www.google.com//c9a/news-media/whats-new/construction-notice-laird-station-december-18-20-concrete-pours <div class="field field-type-date field-field-news-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <span class="date-display-single">Fri, 2018-12-14</span> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-news-summary"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Concrete pours require continuous supply of concrete and at this time concrete will be delivery to tunnel level via the Main Entrance site. </div> </div> </div> <p><span style="font-size: x-large;"><strong>UPDATE: New Mining Activities at Laird Station</strong></span></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>WHAT WORK IS TAKING PLACE?</strong></p> <p>As work progresses underground, <strong>final lining works</strong> will begin on sections of the caverns where mining excavation is complete.</p> <p><a href="/c9a/news-media/whats-new/construction-notice-laird-station-december-18-20-concrete-pours" target="_blank">read more</a></p> Construction Updates Laird Drive Fri, 14 Dec 2018 21:28:52 +0000 NatalieA 2560 at/c9a Facility Services Building Construction at Eglinton Station https://www.google.com//c9a/news-media/whats-new/facility-services-building-construction-at-eglinton-station <div class="field field-type-date field-field-news-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <span class="date-display-single">Fri, 2018-12-14</span> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-news-summary"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> In February 2019, crews will continue with construction of the Facility Services Building for the TTC Line 1 Subway system. Crews will also undertake various activities inside the TTC station. </div> </div> </div> <p><strong>What Work is Taking Place?</strong></p> <p>In February 2019, crews will continue with construction of the Facility Services Building for the TTC Line 1 Subway system. Crews will also undertake various activities inside the TTC station.</p> <p><a href="/c9a/news-media/whats-new/facility-services-building-construction-at-eglinton-station" target="_blank">read more</a></p> Construction Updates Yonge Street Fri, 14 Dec 2018 21:23:10 +0000 Grace 2559 at/c9a Test Isolation of a Watermain https://www.google.com//c9a/news-media/whats-new/test-isolation-of-a-watermain <div class="field field-type-date field-field-news-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <span class="date-display-single">Fri, 2018-12-14</span> </div> </div> </div> <p><strong>WATERMAIN ISOLATION</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>WHAT WORK IS TAKING PLACE?</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>On December 20<sup>th</sup>, crews will perform a test isolation of a watermain located between Oriole Parkway and Eastbourne Avenue. There are no known services connected to this main and thus no anticipated impacts however should you experience a disruption please contact Crosstown Community Office 24 hours at 416-782-8118.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>TIMING </strong></p> <p><a href="/c9a/news-media/whats-new/test-isolation-of-a-watermain" target="_blank">read more</a></p> Avenue Road Construction Updates Fri, 14 Dec 2018 19:23:52 +0000 Kyler 2558 at/c9a Resumption of Overnight Utilities Work at Forest Hill Station - December 15, 2018 https://www.google.com//c9a/news-media/whats-new/resumption-of-overnight-utilities-work-at-forest-hill-station-december-15-2018 <div class="field field-type-date field-field-news-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <span class="date-display-single">Fri, 2018-12-14</span> </div> </div> </div> <ul> <li> <p><strong>Resumption of Overnight Wet Utilities Work at Forest Hill Station</strong></p> <p><strong>December 15, 2018</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>What Work is Taking Place?</strong></p> <p>Crews have been completing overnight wet utility and hydro utility installation work at Forest Hill Station since September 2018.&nbsp; This work will continue through January 2019.&nbsp; By the end of 2018, 95% of all utilities relocation and installation work at Forest Hill Station will have been completed.</p> </li></ul><p><a href="/c9a/news-media/whats-new/resumption-of-overnight-utilities-work-at-forest-hill-station-december-15-2018" target="_blank">read more</a></p> Bathurst Street Construction Updates Fri, 14 Dec 2018 19:20:15 +0000 Kyler 2557 at/c9a Construction Notice - Mount Pleasant Station - Overnight Work https://www.google.com//c9a/news-media/whats-new/construction-notice-mount-pleasant-station-overnight-work-0 <div class="field field-type-date field-field-news-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <span class="date-display-single">Fri, 2018-12-14</span> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-news-summary"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> On Friday December 14, 2018, crews will be re-paving Eglinton Avenue between Taunton Road and Brownlow Avenue to repair potholes and water pooling areas. </div> </div> </div> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;"><strong>Overnight Road Paving at Mount Pleasant Station </strong></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;"><strong>December 14, 2018</strong></span></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p class="ParagraphSub-Heading"><strong>What Work is Taking Place?</strong></p> <p><a href="/c9a/news-media/whats-new/construction-notice-mount-pleasant-station-overnight-work-0" target="_blank">read more</a></p> Construction Updates Mount Pleasant Road Fri, 14 Dec 2018 19:15:31 +0000 NatalieA 2556 at/c9a Concrete Pours in December 2018 at Keelesdale Station https://www.google.com//c9a/news-media/whats-new/concrete-pours-in-december-2018-at-keelesdale-station <div class="field field-type-date field-field-news-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <span class="date-display-single">Thu, 2018-12-13</span> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-news-summary"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Crews will beconducting the three concrete pours from mid-December to the end of 2018. On Tuesday December 18th, crews will be pouring concrete for station walls from 7:00 a.m. to 11:59 p.m. On Wednesday December 19th, crews will be pouring concrete for the station platform from 7:00 a.m. to 11:59 p.m.On Friday December 21st, crews will be pouring concrete for the station¡¯s main entrance concourse overnight from 2:00 a.m. to 11:59 p.m. </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <p style="margin: 0in; margin-bottom: .0001pt; background: white;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 11.5pt; font-family: &quot;AvenirNext LT Pro Regular&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family: Arial; color: #54a41c; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-CA;">What work is taking place?</span></strong><span style="font-size: 11.5pt; font-family: &quot;AvenirNext LT Pro Regular&quot;,&quot;sans-serif&quot;;">&nbsp;</span></p> <p><a href="/c9a/news-media/whats-new/concrete-pours-in-december-2018-at-keelesdale-station" target="_blank">read more</a></p> Construction Updates Keele Street Thu, 13 Dec 2018 20:07:40 +0000 Lancefield 2555 at/c9a Overnight Invert Concrete Pours at Kennedy Station https://www.google.com//c9a/news-media/whats-new/overnight-invert-concrete-pours-at-kennedy-station-0 <div class="field field-type-date field-field-news-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <span class="date-display-single">Thu, 2018-12-13</span> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-news-summary"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Crews will be delivering and pouring cement along Eglinton Avenue East between Ionview Road and Kennedy Road on Friday, December 14, 2018. </div> </div> </div> <h3 class="ParagraphSub-Heading">What Work is Taking Place?</h3> <p class="paragraphsub-heading0">As part of continued support for the future Kennedy Station portal construction, crews will be delivering and pouring cement along Eglinton Avenue East between Ionview Road and Kennedy Road on Friday, December 14, 2018 from 4:00 a.m. until 10:00 a.m. To facilitate this delivery, concrete trucks will be arriving to the site west of Ionview Road.</p> <p><a href="/c9a/news-media/whats-new/overnight-invert-concrete-pours-at-kennedy-station-0" target="_blank">read more</a></p> Construction Updates Ionview Road Kennedy Road Thu, 13 Dec 2018 17:24:51 +0000 PhilR 2554 at/c9a Overnight Concrete Pour at the Elevated Guideway https://www.google.com//c9a/news-media/whats-new/overnight-concrete-pour-at-the-elevated-guideway <div class="field field-type-date field-field-news-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <span class="date-display-single">Tue, 2018-12-11</span> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-news-summary"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> As part of the ongoing works at the Elevated Guideway, crews will be delivering and pouring cement on Thursday December 13th, 2018 starting as early as 3:00 a.m. </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/c9a/news-media/whats-new/overnight-concrete-pour-at-the-elevated-guideway" target="_blank">read more</a></p> Black Creek Drive Construction Updates Tue, 11 Dec 2018 18:01:10 +0000 Lancefield 2552 at/c9a Revised Date: Concrete Pour at Keelesdale Station DECEMBER 14, 2018 https://www.google.com//c9a/news-media/whats-new/revised-date-concrete-pour-at-keelesdale-station-december-14-2018 <div class="field field-type-date field-field-news-date"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <span class="date-display-single">Thu, 2018-12-13</span> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-news-summary"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> The original date of Thursday December 13th has now been shifted one day and will happen Friday December 14th, 2018. </div> </div> </div> <p>&nbsp;</p> <p><a href="/c9a/news-media/whats-new/revised-date-concrete-pour-at-keelesdale-station-december-14-2018" target="_blank">read more</a></p> Construction Updates Keele Street Tue, 11 Dec 2018 16:20:57 +0000 Lancefield 2551 at/c9a